Affiliates

 DOES: Shura  Gintama: Kondo Isao  Hasegawa Taizo  Kagura AKA Leader  Sakata Gintoki  Takasugi Shinsuke  Takasugi Shinsuke and Katsura Kotarou

Interested?